Denktanksessie: Schakels in de voedselketen verbinden voor een efficiënt gebruik van grondstoffen

18 december 2019 (14:00) - (17:00)

Wat: Matchen nevenstromen van de tuinbouw met toepassingen in de foodindustrie 
Waar: FoodTechBrainport, Scheepsboulevard 3, 5705 KZ Helmond
Wanneer: woensdag 18 december 2019, 14.00 – 17.00 uur
Doel: Realiseren van nieuwe businesscases met als doel efficiënter om te gaan met grondstoffen

Kan de foodsector groene grondstoffen benutten welke voortkomen uit nevenstromen van de primaire sector en welke nieuwe businesskansen biedt dit?

Deze vraag staat centraal tijdens de eerste denktanksessie welke in het kader van Food2020 wordt georganiseerd op woensdag 18 december a.s. van 14.00u tot 17.00u bij Food Tech Brainport in Helmond. 

De Nederlandse land- en tuinbouwsector kenmerkt zich door een efficiënte productie van hoogwaardige versproducten. Bij de productie hiervan ontstaan ook een aantal nevenstromen zoals klasse 2-product en gewasresten. Binnen een samenwerkingsverband van vier telersverenigingen in Zuid-Nederland (TOP-Zuid) heeft recentelijk onderzoek belangrijke inzichten opgeleverd wat betreft kwantificatie en kwalificatie van deze nevenstromen. Binnen de primaire sector is behoefte om deze nevenstromen te verwaarden en waar mogelijk te voorkomen.

Mede als gevolg van het toenemende belang van circulariteit biedt optimale inzet van lokale grondstoffen kansen. Tijdens deze bijeenkomst inspireren we jou in de mogelijke toepassingen en nodigen we je uit om vanuit jouw bedrijf aan te geven waar kansen liggen.

Om de uitdagingen van beide sectoren beter op elkaar af te stemmen, organiseren we tijdens de denktank een matchmaking sessie tussen bedrijven uit de foodbranche enerzijds en bedrijven uit de tuinbouwsector anderzijds. Het doel van deze matchmaking is om partijen vanuit zowel de aanbod- (tuinbouw) als vraagzijde (food) met elkaar te verbinden en waar mogelijk interessante businesscases te identificeren. Tijdens de sessie op 18 december a.s. focussen we op de toepassingen van geur- en smaakversterkers en vezels vanuit nevenstromen bij prei en ui. Tevens wordt door TOP-Zuid een beeld geschetst van de aard, omvang en periodes waarin hun andere reststromen ontstaan. In de twee opvolgende denktank sessies zullen we deze businesscases waar mogelijk verder uitbreiden (andere nevenstromen, andere toepassingen) en inhoudelijk opwerken richting concrete businesscases waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar noodzakelijke solution providers.

Bij deelname aan alle drie de sessies is een vergoeding per deelnemend bedrijf beschikbaar. Aan deze vergoeding zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Het bedrijf is gevestigd binnen de INTERREG A regio: Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel of coropgebieden Noordoost-Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant, Noord-Limburg of Midden-Limburg; Bedrijven die buiten genoemde regio’s vallen zijn evengoed van harte uitgenodigd om (kostenloos) deel te nemen.
  • Subsidie is mogelijk voor mkb-bedrijven (conform EU-regels, dus hele holding telt mee).
  • Het bedrijf is bij alle drie de sessies aanwezig en participeert actief.
  • Subsidie op basis van 50% van de uren, vastgesteld tarief. Hiervoor dient u bij het begin van sessie 2 en na afloop van sessie 3 een aantal formulieren te ondertekenen. Daarmee kunt u een declaratie indienen van maximaal 1.687,50 euro.

Na aanwezigheid bij de eerste sessie, heeft u nog de mogelijkheid om te bepalen of u wilt deelnemen aan de daarop volgende sessies. De vergoeding ontvangt u achteraf op basis van declaratie van de ureninzet voor alledrie de sessies.

Aanmelden 
Wilt u zich aanmelden voor deze denktank sessie? Stuur dan een e-mail via onderstaande knop. Samen kunnen we een bijdrage leveren in de strijd tegen voedselverspilling. We rekenen daarom op jouw komst. 

Aanmelden

denktanksessie.PNG

FOOD2020 is onderdeel van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung van Niedersachsen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Eems Dollard Regio.

Samen tegen voedeselverspilling Sustainable Food Initiative Brainport

Website door Forwart Privacyverklaring Contact