Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Food Tech Brainport kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Food Tech Brainport en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Food Tech Brainport verstrekt. Food Tech Brainport kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw bedrijfsnaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Waarom Food Tech Brainport gegevens nodig heeft

Food Tech Brainport verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Hoe lang Food Tech Brainport gegevens bewaart

Food Tech Brainport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Food Tech Brainport verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of voor het versturen van aanvullende informatie over een evenement waaraan u wenst deel te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@foodtechbrainport.nl. Food Tech Brainport zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

Samen tegen voedeselverspilling Sustainable Food Initiative Brainport

Website door Forwart Privacyverklaring Contact Algemene voorwaarden