FOX (Food in a bOX) is gericht op het creëren van toegevoegde waarde in regionale productiegebieden door middel van kleinschalige voedselverwerkingseenheden, waardoor de transitie van gecentraliseerde voedselverwerkende industrie naar regionale systemen wordt gestimuleerd.

Kenmerken
Essentiële kenmerken van FOX-technologieën zijn: milde verwerkingstechnologieën, flexibiliteit met betrekking tot inputmateriaal en mobiliteit van de apparatuur. Deze kenmerken zullen naar verwachting bijdragen aan de economische haalbaarheid in vergelijking met gespecialiseerde, kapitaalintensieve gecentraliseerde industrieën. Beoogde effecten: verbeterde verbinding tussen producent en consument, transparante productie uit vertrouwde herkomstgebieden, meer natuurlijk (minder bewerkt) voedsel als onderdeel van gezondere voeding. Het concept draagt ​​bij aan regionale circulariteit en houdt rest- en bijproducten in de regio beschikbaar. FOX-processen zullen worden onderzocht (doel TRL 5-6) en gedemonstreerd in vier Europese modelregio's (voedselcirkels) en zeven geassocieerde partnerregio's (alleen demonstratie) met een aanzienlijke productie van groenten en fruit. Ter bevordering van de FOX-aanpak zal een Europa-brede belangengroep van kleinschalige voedselverwerkers worden opgericht die ook de dialoog zal stimuleren om beleidsaanbevelingen te doen.

Voedselcirkels
FOX richt zich op vier Food Circles, waarvan één in Nederland. Deze voedselkring behandelt upcycling van plantaardige voedselstromen van verschillende kwaliteit en samenstelling. Op het moment van productie zijn deze zijstromen food grade, maar door hantering, opslag en groei van micro-organismen kunnen ze snel veranderen in non-food streams. Door (milde) verwerking moet de afbraak tot non food-status worden voorkomen. In deze voedselcirkel ligt de focus op zijstromen van groentegewassen zoals wortel, rode biet, snijbiet, kool, tomaat, komkommer. Upcycling van deze zijstromen tot hoogwaardige voedingsproducten en ingrediënten zal de duurzaamheid van de hele groente- en fruitketen verbeteren.

Technologische innovatie
Milde verwerkingsmethoden (zoals hoge druk, gepulseerd elektrisch veld, superkritische CO2, milde verwarmingstechnologieën) zullen worden gebruikt voor conservering en extractie. De technologische innovatie zal gericht zijn op de modulaire integratie van de specifieke bewerkingsstappen voor verschillende materialen.

Onderzoeksactiviteiten
Onderzoeksactiviteiten zullen zich concentreren op specifieke uitdagingen met betrekking tot zijstromen / bijproducten: productiegedreven aanbod (vaak met volumeschommelingen, dat vraagt ​​om stabilisatiebehandeling), grotere variabiliteit in de kenmerken van zijstromen dan bij homogene inputs voor grootschalige processen, relatief hoge microbiële belasting (met name schimmels en gisten in zure en pH-neutrale producten).

Fieldlab
Dit fieldlab voor plantaardige zijstromen wordt geëvalueerd op de locatie van Food Tech Brainport en VanRijsingenGreen en vooral op productkwaliteit op de locatie van De Verspillingsfabriek (Hutten Catering, bedrijf gericht op voedselverspilling, Veghel, Nederland). Via een living lab - een speciaal schap in een supermarkt (onderdeel van het initiatief Verspilling is verrukkelijk Wageningen, Nederland) - wordt de betrokkenheid en mening van de consument geëvalueerd.

Naast de activiteiten in de Dutch Food Circle zal Wageningen Food en Biobased Research actief zijn in activiteiten op het gebied van duurzaamheid, regionale demonstratie, betrokkenheid & exploitatie en verspreiding en communicatie. 

Interessant trendrapport: 50 trends die de Europese food sector beïnvloeden (Engelstalig) 

Trendrapport

Contactpersoon 

Wil je meer weten over het FOX (Food in a box) project? Neem dan contact op met Project manager Toine Hultermans via toine@foodtechbrainport.com of via 06-15179809

Stuur een e-mail naar Toine Hultermans

Map-FINAL_Website-02.png