Search
Close this search box.

Reggy van der Wielen

Organisatie

Reggy van der Wielen (1965) heeft een lange loopbaan in de wereldwijde voedselvoorziening met nadrukkelijke aandacht voor de keten, duurzaamheid en natuur. “Een energieke persoonlijkheid met veel verbindingskracht die met deze stap een bewuste keuze maakt zich dienend in te zetten voor de maatschappelijke uitdagingen waar de groene sector voor staat. Met toegepast onderzoek en praktijkgerichte oplossingen draagt HAS Hogeschool bij aan de wereldwijde transitie in de agro, food en leefomgeving.

See also

Connects the industrie with research & education
Takes care of the finances

Reggy van der Wielen

Function:

Board member Food Tech Brainport Foundation | Chairman of the board of HAS University

Projecten:

Geen projecten gevonden

Get in contact

Working together on the food industry of tomorrow? We are happy to think along with your challenge, idea or concept and welcome you as a partner.

"*" indicates required fields

Name*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

FTB pand
FTB pand