Search
Close this search box.

Cotemaco

Cotemaco

In dit project laten we voedselverwerkende bedrijven kennismaken met de mogelijkheden van Cobots en digitale automatisering. Binnen dit project ondersteunen we bedrijven met cursussen, trainingen, het opstellen van een businessplan, leveranciersselectie en het implementatieplan.

Over dit project

VERHOOGDE COMPETITIVITEIT DANKZIJ EFFICIËNTERE SAMENWERKING TUSSEN MENS EN MACHINE

COTEMACO is een door Interreg North-West Europe gefinancierd programma om het MKB te stimuleren collaboratieve robotica en digitale technologieën te implementeren.

We stimuleren via een voucherprogramma 60 MKB ondernemingen uit de automobiel- en voedingsindustrie om living labs in te zetten. Op deze manier makken de bedrijven kennis met nieuwe, innovatieve technologieën. Hiermee wordt de drempel om ze ook daadwerkelijk te implementeren verlaagd. Met behulp van de automatisering verhogen bedrijven hun capaciteit én competitiviteit, en dit kan leiden tot 50 miljoen euro nieuwe omzet in de sector en ca. 125 nieuwe banen.

Het project liep van 2018 tot 2022. Dit programma heeft een vervolg gekregen met Next Tech Food Factories.

UITDAGING

De maakindustrie in Noordwest-Europa worstelt om op kosten te blijven concurreren met grootschalige productie in lageloonlanden. MKB ondernemingen kampen bovendien ook met een schaarste aan goede werknemers omdat sommige werkzaamheden repetitief en fysiek belastend zijn. Dergelijke taken benutten niet het volledige potentieel van de werknemer. Flexibele productie die tegemoet komt aan de vraag van de markt naar superpersonalisatie en de productie van kleine series, zogenaamde lot-size 1, zijn fundamenteel om de concurrentiekracht te vergroten en banen in de regio te houden. Toch weten maar weinig MKB ondernemers wat collaboratieve robotica inhoudt en twijfelen ze om in de technologie te investeren.

PARTNERS

Het consortium omvat 8 onderzoekscentra, kamers van koophandel en kennisinstellingen uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De 4 onderzoekspartners in het project zullen elk living labs of proeftuinen opzetten en/of openstellen die specifieke stappen in het productieproces demonstreren. Dat moet leiden tot meer bewustzijn en meer tastbare kennis bij MKB ondernemingen in Noordwest-Europa. Doordat MKB bedrijven in deze living labs kunnen testen en ervaren hoe collaboratieve robotica en digitale technologieën werken in herkenbare en industrieel relevante omgevingen, wordt de drempel verlaagd om de technologieën te adopteren.

ACTIVITEITEN EN BUDGET

Dankzij de steun van Interreg North-West Europe kunnen MKB ondernemingen gebruik maken van vouchers voor trainingen, demonstraties of technologische ondersteuning. Het gaat om een traject dat de partners samen met de bedrijven doorlopen. Het programma omvat de volgende componenten:

  • Awareness (bewustwording): in gesprekken met de deelnemende bedrijven worden de living labs gedefinieerd
  • Commitment (toezegging): geïnteresseerde MKB ondernemingen verzamelen zich in een netwerk
  • Training (opleiding): deze worden specifiek op de individuele behoeftes en toepassingen aangepast
  • Incubation (incubatie): ervaring uit eerste hand! In de living labs kunnen MKB-bedrijven de nieuwe technologieën uitproberen op bedrijfsspecifieke cases
  • Adoptation (aanvaarding en integratie): de partners ondersteunen de bedrijven bij de installatie

Het totale projectbudget is 3.9 miljoen euro, waarvan 2.35 miljoen euro via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Succesverhalen binnen dit project

Betrokken communityleden

No data was found

Details

Thema:

Handsfree voedsel verwerken

Geen teamlid gevonden

Neem contact op

Samen werken aan de voedingsindustrie van morgen? Wij denken graag mee met jouw uitdaging, idee of concept en verwelkomen je graag als partner.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

FTB pand